Please enable JS
img

Speaking First

to metoda w 100% dedykowana mówieniu w języku obcym (100% speaking-oriented) skoncentrowana na uczniu, który od samego początku aktywnie używa języka angielskiego.

Speaking First to pragmatyczne podejście do nauki, zawiera te elementy metodyczne, które w praktyce okazują się najskuteczniejsze: mini-dialogi i serie pytań naprowadzających z metody bezpośredniej, gotowe wyrażenia funkcjonalne do zastosowania na co dzień w trakcie zajęć i w życiu (wakacje, jedzenie posiłków, zakupy, itp.).

Sprawdzone rozwiązania

czyli gry zawierające elementy językowe, zabawy językowe, i tylko i wyłącznie pozytywna motywacja i nagradzanie nawet za najmniejsze efekty. Co więcej, kurs bazuje na częstych powtórkach całego materiału i wręcz jego przeuczeniu się. Nagrania CD, kolorowe laminaty, przyjazne książeczki dla słuchaczy wzmacniają wyniki nauczania. Dzięki temu słuchacze bardzo szybko nabywają pewności w tworzeniu coraz trudniejszych zdań i ciągle trenują swoją intuicję językową. Na zajęciach słuchacze głównie słuchają i mówią, używając całych zdań a nie tylko powtarzają pojedyncze słowa, praktycznie w ogóle nie piszą jak również nie rysują, malują czy wycinają – w końcu to nie zajęcia plastyczne. Co więcej, dzieci uczą się też, że język obcy służy do komunikacji, a nie tylko do „klepania” gramatyki czy rozwiązywania testów.

Speaking First

zachęca do mówienia w przeróżnych sytuacjach, które napotykamy w czasie lekcji, to nauka otwartości na nowy język obcy w silnie motywujących warunkach. Na uwagę zasługuje także dobór słownictwa: jest ono niestandardowe w porównaniu z innymi kursami, dzieci uczą się słów, które mogą realnie wykorzystać w kontaktach rówieśnikami zza granicy czy na wyjazdach wakacyjnych, a nie tylko takich przydatnych w skomplikowanych czytankach czy testach.

www.speakingfirst.pl

ZOBACZ OFERTĘ DLA MŁODZIEŻY!

Oferta dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Dla gimnazjalistów oraz maturzystów.
PIĘCIO LATKI