Please enable JS
img

Nasz program nauczania angielskiego opiera się na aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej uczenia się małych dzieci.

Staramy się, aby sposób uczenia podczas naszych zajęć był zbliżony do sposobu w jaki dzieci uczą się języka ojczystego. Nasze zajęcia są zaplanowane jako forma zabawy z językiem stąd wykorzystujemy liczne rekwizyty, ruch oraz gry. Dzięki temu dzieci chętnie przychodzą na zajęcia i pozytywnie kojarzą język angielski, co będzie profitować przez całe ich życie.

Zabawa

Badania na temat funkcjonowania mózgu podkreślają wagę zabawy. Aktywny mózg tworzy połączenia neuronowe niezbędne w uczeniu się, nieaktywny mózg nie tworzy stałych połączeń neurologicznych. Eksperymenty nad procesem zapamiętywania demonstrują jak zabawa przyśpiesza rozwój mózgu, stanowi rodzaj pożywki dla tworzenia struktur neuronowych stając się idealnym środkiem przy pomocy którego dzieci ćwiczą umiejętności potrzebne im w dalszym życiu. W ten sposób zabawa staje się tym czym w istocie zawsze była poważnym i niezbędnym działaniem mającym ogromny wpływ na proces uczenia się.

Ruch

Gest klei się do słowa. Znacznie łatwiej jest dzieciom przypomnieć sobie słowo, któremu towarzyszył nucony gest lub wręcz cały system ruchów (np. naśladowanie kury). Połączenie komendy językowej z ruchem sprzyja procesowi zapamiętywania i jest szczególnie naturalne w przypadku uczenia dzieci. Ruch, jako naturalna potrzeba rozwojowa dziecka, powinien być w tym okresie jak najczęściej wykorzystywany w procesie nauki. Radosne, niestresujące uczenie się poprzez zabawy ruchowe podnosi motywację małych uczniów. Zdynamizowanie procesu dydaktycznego poprzez wzbogacenie go o gry i zabawy ruchowe pomaga wydłużyć naturalnie krótki okres koncentracji u dziecka. W naszym programie naprzemiennie używamy zabaw statycznych i dynamicznych.

Gry (game based learning)

Podczas naszych zajęć używamy zestawu gier Play me. Ponieważ dzieci uwielbiają gry i się w nie angażują, widoczne korzyści są nieocenione: • łatwo się motywują- interesująca gra to wystarczający powód by chcieć uczestnicząc w zajęciach • łatwo utrwalają materiał • redukują stres

Powtarzanie

W naszym programie duży nacisk stawiamy na powtarzanie konieczne w podczas uczenia się mózgu. Informacje często spotykane są zapamiętywane automatycznie, umożliwia to kształtowanie się pojęć. Zapamiętywanie jest trwalsze, gdy towarzyszy mu ciekawość i radość.

Multisensoryczność

–czyli angażujemy wszystkie zmysły. Kolejnym ważnym elementem naszych zajęć jest multisensoryczność. Dzięki powiązaniu w mózgu informacji z rożnych modalności zmysłowych czyli nazwy angielskiej obiektu z wrażeniami wzrokowymi, dotykowymi czy smakowymi, wytwarza się cała sieć skojarzeń z danym wyrazem, dzięki czemu znacznie łatwiej go sobie przypomnieć. Dziecko szybciej poznaje i uczy się kiedy zaangażowane w naukę są wszystkie jego zmysły. Dlatego ucząc o jabłku nie pokazujemy obrazka, ale bierzemy jabłka do ręki, wąchamy i smakujemy. Gdy poznajemy zwierzęta naśladujemy je i wydajemy ich dźwięki. W ten sposób dzięki udziałowi w naszych zajęciach tworzą się w mózgach uczestników nowe połączenia nerwowe.

Jak uczy się mózg podczas zajęć "Play with me"?

  • Poprzez ruch. Mózg uwielbia, gdy ciało jest w ruchu, dlatego podczas naszych zajęć języka angielskiego dużo się ruszamy. Naukę wyrazów wzmacniamy gestem i ruchem.
  • Poprzez wszystkie zmysły (czyli multisensorycznie). Dlatego dzieci podczas naszych zajęć mają szansę wszystko wziąć do ręki, usłyszeć, posmakować, powąchać i sprawdzić czy można to wprawić w ruch. Np. gdy uczymy się pojęć "cicho" i "głośno" gramy cicho i głośno na instumentach, a gdy poznajemy nazwy owoców wąchamy je i smakujemy.
  • Poprzez doświadczanie. Big (duży) and small (mały)? Najlepiej doświadczyć ich na własnej skórze - szukamy dużych i małych rzeczy, robimy z siebie dużą i małą kulkę, dmuchamy wielki balon....
  • Poprzez zabawę. Kto powiedział, że nauka musi być nudna? Powinna być fascynująca i wciągająca. Ważne jest, aby dziecko wyniosło z pierwszych kontaktów z językiem obcym wrażenie, że jest to coś bardzo atrakcyjnego. Dzięki temu będzie zmotywowane do nauki w przyszłości. Nauka przyjemna i efektywna pozwala wyrobić w dziecku przeświadczenie, że warto podejmować wysiłek.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Play me obejmuje 9 tematów (Zwierzęta afrykańskie, Zwierzęta wiejskie, Czynności, Ciało, Jedzenie, Baśnie, Dom, Pojazdy, Święta) Play me prezentuje i utrwala szereg umiejętności językowych na poziomie zwrotów i wyrażeń.

Realizowane są następujące cele językowe:
• identyfikacja osób, przedmiotów i zwierząt (This is a house);
• identyfikacja miejsca (Where is the lamp? On the table);
• mówienie o ilości (How many lions? Two);
• wyrażanie posiadania (I’ve got a blue bed);
• mówienie o umiejętnościach (Can the cat bark? No, it can’t);
• wyrażanie upodobań (I don’t like peas);
• mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (Michael is playing the piano).

Przykładowe kategorie gramatyczne:
• czasowniki to be, have (got), can/can’t;
• tryb rozkazujący,oznajmujący, pytajacy;
• czas Present Continuous, czas Present Simple (czasownik like);
• określniki this, that
• przyimki miejsca

Celem programu jest:

  • zapoznanie dzieci z kilkudziesięcioma wyrazami i zwrotami w języku angielskim
  • ćwiczenie prostych reakcji językowych w języku angielskim
  • ćwiczenie intelektu naszych uczestników
  • stworzenie pozytywnego skojarzenia z językiem angielskim
  • budowanie poczucia własnej skuteczności w sytuacji uczenia się
  • ćwiczenie umiejętności poznawczych (koncentracja, pamięć, spostrzegawczość)
Zobacz jak wyglądają zajęcia z systemem Play me na http://www.nauka-przez-zabawe.pl/
Zajęcia od września do czerwca.
Zapraszamy do zapisów do grup na nowy rok szkolny!
Wiek: 3 – 5 lat Czas: 30 minut
Małe grupy – max. 7 dzieci
Serdecznie zapraszamy !

ZOBACZ OFERTĘ DLA JUNIORÓW!

Oferta dla dzieci w wieku 5-12 lat. Metoda nauczania - Speaking First
PIĘCIO LATKI